Amazing CJC 1295 2mg 10 injektionsflaskor

1,600.00kr

CJC 1295 2 mg 10 injektionsflaskor är en injicerbar peptid som används för att öka GH-produktionen.

Denna peptid är ett hormonfrisättande hormon (GHRH) som är mimetiskt eller analogt.

Det vill säga, det fungerar på samma sätt som GHRH, och kan kallas GHRH.

Category: