ATIVAN-Lorazepam

1,600.00kr7,000.00kr

Lorazepam, som bland annat säljs under varumärket Ativan, är en medicin för bensodiazepin. [2] Det används för att behandla ångestbesvär, sömnproblem, aktiva kramper inklusive status epilepticu