kr810.00

Köp ADDERALL 15MG Online i Sverige
$ 92,00 – $ 421,00

Adderall 15 mg, amfetamin och dextroamphetamin kan vara vana och bör endast användas av den person för vilken den var ordinerad. Dela aldrig amfetamin och dextroamphetamin med en annan person, särskilt någon med historia av drogmissbruk eller missbruk. Håll medicinen på ett ställe där andra inte kan komma till det. Användning av detta läkemedel kan felaktigt orsaka dödsfall eller allvarliga biverkningar på hjärtat.


Description

ADDERALL 15MG

Adderall 15 mg, amfetamin och dextroamphetamin kan vara vana och bör endast användas av den person för vilken den var ordinerad. Dela aldrig amfetamin och dextroamphetamin med en annan person, särskilt någon med historia av drogmissbruk eller missbruk. Håll medicinen på ett ställe där andra inte kan komma till det. Användning av detta läkemedel kan felaktigt orsaka dödsfall eller allvarliga biverkningar på hjärtat.

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om denna medicinering kommer att skada ett ofödat barn. Det kan orsaka för tidig födsel, låg födelsevikt eller abstinenssymptom hos en nyfödd om mamman tar amfetamin och dextroamphetamin under graviditeten. Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid när du använder detta läkemedel.

Adderall 15mg, amfetamin och dextroamphetamin kan passera in i bröstmjölk och kan skada ett ammande barn. Du ska inte amma medan du använder denna medicin.

Leave a comment