kr4.50

ADIPEX-P TILL SALU

Varumärke: Adipex-P
Generiskt namn: Phentermine
Tillgänglig dos: 37,5 mg

SKU: 8e70e8b1c8e1

Category:

Description

Köp Adipex-P online
Adipex-P är ett läkemedel som undertrycker aptiten och hjälper till att minska vikten. Dess generiska namn är Phentermine. Det förskrivs främst som ett viktminskningsmedicin. Det används också av människor med högt blodtryck, högt kolesterol, diabetes och andra medicinska tillstånd där fetma kan öka risken för deras sjukdom. Detta läkemedel används också vid andra medicinska tillstånd.

 

Dosering
Den vanliga dosen för vuxna är 18,75 till 37,5 mg per dag. Detta är dock den allmänna dosanbefalningen och kanske inte är tillämplig för alla. Håll dig fast vid den dos som rekommenderas av din läkare. Konsumera det inte om du har mindre än 6 timmar för din sängtid.

Den mest populära dosstyrkan är 37,5 mg. Denna medicinering kan tas av alla som är över 18 år. Dosen av adipex-p skulle fungera bra tillsammans med en regelbunden träning och en riktig hälsosam kost. En enda medicinering av läkemedlet kan tas en timme före eller två timmar efter en frukost.

 

Bieffekter
De flesta biverkningar av Adipex är reversibla och milda. Dessa biverkningar är huvudvärk, illamående, yrsel och ångest.

Adipex kan också orsaka långvariga biverkningar som upprätthålls även efter avslutad behandling av fetma. Dessa biverkningar är hypertoni, takykardi, depression och ångest.

Se också till din läkare om du upplever symtom på depression eller tecken på hjärtproblem efter användning av Adipex.

 

försiktighetsåtgärder
Adipex-P ska inte tas tillsammans med vissa läkemedel. Därför är det nödvändigt för en patient att bekanta sig med informationen om Adipex-interaktioner med andra läkemedel innan man kombinerar läkemedelsbehandling.

Dessutom bör Adipex inte förskrivas till patienter med:

Mentala störningar
Historik om narkotikamissbruk
Kardiovaskulära patologier
Allvarliga kärlsjukdomar
Diagnostiserad allergi mot psykoaktiva läkemedel
Okontrollerad och dåligt kontrollerad hypertoni.

Leave a comment