köp Citodon

2,000.00kr

köp Citodone som är ett smärtstillande medel som används vid måttlig till svår smärta av olika slag, såsom fraktursmärtor, endometrios, postoperativ smärta, skelettsmärta med mera. De aktiva substanserna är kodein (kodeinfosfathydrat, 15-60 mg/tablett, ett morfinderivat som gör Citodon beroendeframkallande) och paracetamol (350-1000 mg/tablett). Kodein omvandlas (metaboliseras) i kroppen av morfin. Analgetisk (analgetisk) effekt uppnås efter en halv till en timme. Samtidig användning av alkohol bör undvikas. Läkemedlet är klassificerat som läkemedel enligt svensk lag och särskilda receptblanketter krävs. Före 2006 var förpackningen utrustad med en så kallad varningstriangel