kr450.00

KÖP DIAZEPAM ROCHE 10MG ONLINE I SVERIGE

Diazepam används huvudsakligen för att behandla ångest, sömnlöshet, panikattacker och symptom på akut alkoholavdrag. Det används också som premedicin för att framkalla sedering, anxiolys eller amnesi före vissa medicinska förfaranden (t ex endoskopi). Diazepam är det läkemedel som är avsett för behandling av bensodiazepinberoende med lång halveringstid, vilket möjliggör enklare dosreduktion. Bensodiazepiner har en relativt låg toxicitet vid överdosering.

Diazepam har ett antal användningsområden inklusive:

Behandling av ångest, panikattacker och tillstånd av agitation
Behandling av neurovegetativa symptom i samband med svimmelhet
Behandling av symtomen på alkohol, opiat och bensodiazepinuttag
Kortvarig behandling av sömnlöshet


Description

KÖP DIAZEPAM ROCHE 10MG ONLINE I SVERIGE

Vad är Diazepam Roche 10mg?

Diazepam Roche 10mg är en bensodiazepin (ben-zoe-färgämne-AZE-eh-peens). Diazepam påverkar kemikalier i hjärnan som kan vara obalanserade hos personer med ångest.

Diazepam Roche 10mg används för att behandla ångeststörningar, alkoholuttagssymtom eller muskelspasmer.

Diazepam Roche 10 mg används ibland med andra läkemedel för att behandla anfall.

Viktig information
Du ska inte använda Valium om du är allergisk mot diazepam eller liknande läkemedel (Ativan, Klonopin, Restoril, Xanax och andra) eller om du har myasthenia gravis, svår leversjukdom, snävvinkelglaukom, svårt andningssvårigheter eller sömn apné.

10 Vanliga sömnstörningar: Behandlingar och sanningar
Innan du tar Valium, berätta för din läkare om du har glaukom, astma eller andra andningsproblem, njure eller leversjukdom, anfall eller en historia av droger eller alkoholberoende, psykisk sjukdom, depression eller självmordstankar.

Börja inte eller sluta ta Valium 10 mg under graviditet utan din läkares råd. Diazepam kan orsaka skador på ett ofödat barn, men att få beslag under graviditeten kan skada både mamman och barnet. Tala omedelbart till din läkare om du blir gravid när du tar diazepam för anfall.

Diazepam Roche 10 mg kan vara vanabildande. Missbruk av vanadannande medicin kan orsaka missbruk, överdos eller död.

Ge inte denna medicin till ett barn yngre än 6 månader gammalt.

Börja inte eller sluta ta Diazepam Roche 10 mg under graviditet utan din läkares råd. Diazepam kan orsaka skador på ett ofödat barn, men att få beslag under graviditeten kan skada både mamman och barnet. Tala omedelbart till din läkare om du blir gravid när du tar diazepam för anfall.

Valium kan vara vanabildande. Missbruk av vanadannande medicin kan orsaka missbruk, överdos eller död.

Ge inte denna medicin till ett barn yngre än 6 månader gammalt.

Börja inte eller sluta ta Diazepam valium 10 mg under graviditet utan din läkares råd. Diazepam kan orsaka skador på ett ofödat barn, men att få beslag under graviditeten kan skada både mamman och barnet. Tala omedelbart till din läkare om du blir gravid när du tar diazepam för anfall.

Diazepam Roche 10 mg kan vara vanabildande. Missbruk av vanadannande medicin kan orsaka missbruk, överdos eller död.

Ge inte denna medicin till ett barn yngre än 6 månader gammalt.

Leave a comment