kr650.00

KÖP FENTANYL POWDER ONLINE I SVERIGE


Description

KÖP FENTANYL POWDER ONLINE I SVERIGE

Fentanyl, också stavat fentanil, är en opioid som används som smärtstillande medel och tillsammans med andra läkemedel för anestesi. Det har en snabb inverkan och effekterna pågår i allmänhet mindre än en timme eller två. Fentanyl är tillgängligt i ett antal former, inklusive genom injektion, som hudplåster och absorberas genom vävnaderna i munnen.

Vanliga biverkningar inkluderar illamående, förstoppning, sömnighet och förvirring. Allvarliga biverkningar kan inkludera nedsatt ansträngning för andning (andningsdepression), serotoninsyndrom, lågt blodtryck eller beroende. Fentanyl fungerar delvis genom att aktivera a-opioidreceptorer. Det är cirka 75 gånger starkare än morfin för en viss mängd. Några fentanylanaloger kan vara så mycket som 10.000 gånger starkare än morfin.

Fentanyl gjordes först av Paul Janssen 1960 och godkändes för medicinsk användning i USA 1968. Det utvecklades genom att testa kemikalier som liknar struktur i förhållande till peptidin (meperidin) för opioidaktivitet. År 2015 användes 1600 kg (3 500 lb) globalt.

Leave a comment