kr540.00

KÖP NUCYNTA 100 MG TAPENTADOL OLINE I SVERIGE

 

KÖP TAPENTADOL ONLINE, KÖP TAPENTADOL EXTENDED RELEASE TABLETTER 100MG
Nucynta (tapentadol) är en opioid smärtstillande medicinering. En opioid kallas ibland narkotisk.

Nucynta används för att behandla måttlig till svår smärta.

Den förlängda frisättningsformen av tapentadol (Nucynta ER) är för dygnsbehandling av smärta som inte kontrolleras av andra läkemedel. Det är inte till förfogande på grund av smärta.


Description

KÖP NUCYNTA 100 MG TAPENTADOL OLINE I SVERIGE

KÖP NUCYNTA 100 MG TAPENTADOL ONLINE, BESTÄLL TAPENTADOL EPILEPSY TYSKLAND, KÖP TAPENTADOL CANADA.
Nucynta 100 mg Tapentadol oral lösning är en mu-opioidreceptoragonist, tillgänglig i en flytande lösning för oral administrering. Det kemiska namnet är 3 – [(lR, 2R) -3- (dimetylamino) -1-etyl-2-metylpropyl] fenolmonohydroklorid

INDIKATIONER
Nucynta 100 mg Tapentadol oral lösning är indicerad för hantering av akut smärta som är tillräckligt svår för att kräva opioidanalgetika och för vilka alternativa behandlingar är otillräckliga hos vuxna.

BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING
På grund av riskerna med missbruk, missbruk och missbruk med opioider, reservera NUCYNTA oral lösning för användning till patienter för vilka alternativa behandlingsalternativ [till exempel icke-opioida analgetika eller opioid-kombinationsprodukter], även vid rekommenderade doser:

Har inte tolererats eller förväntas inte tolereras,
Har inte tillhandahållit tillräcklig analgesi, eller förväntas inte ge adekvat analgeti.

Leave a comment