kr455.00

KÖP OXYCODONE 20 MG HYDROCHLORIDE IMPAX ONLINE I SVERIGE

ROXICODONE (oxikodonhydroklorid) ® -tabletter är en oral formulering av oxikodonhydroklorid med omedelbar frisättning som indikeras för hantering av måttlig till svår smärta där användningen av ett opioidanalgetik är lämpligt.


Description

KÖP OXYCODONE 20 MG HYDROCHLORIDE IMPAX ONLINE I SVERIGE

Köp Oxycodone 20 mg Hydrochloride Impax Tablets, USP Online

Oxycodon 20 mg hydroklorid Impax, ROXICODONE® (oxikodonhydroklorid tabletter USP) är ett opioidanalgetikum.

Varje tablett för oral administrering innehåller 5 mg, 15 mg eller 30 mg oxikodonhydroklorid USP.

Oxykodonhydroklorid är ett vitt, luktfritt kristallint pulver härrörande från opiumalkaloid, thebaine. Oxykodonhydroklorid löses upp i vatten (1 g i 6 till 7 ml) och anses vara lättlöslig i alkohol (oktanolvattenfördelningskoefficienten är 0,7).

Tabletter med 5 mg roxikodon (oxikodonhydroklorid) innehåller inaktiva ingredienser: mikrokristallin cellulosa och stearinsyra. 15 och 30 mg tabletterna innehåller följande inaktiva ingredienser: mikrokristallin cellulosa; natriumstärkelseglykolat; majsstärkelse; laktos; stearinsyra; D & C Yellow No. 10 (15 mg tablett); och FD & C Blue No. 2 (15 mg och 30 mg tabletter).

Tabletterna på 5 mg, 15 mg och 30 mg innehåller motsvarande 4,6 mg, 13,5 mg respektive 27,0 mg av den oxikodonfria basen.

INDIKATIONER OXYCODONE 20 MG HYDROCHLORIDE IMPAX
ROXICODONE (oxikodonhydroklorid) ® -tabletter är en oral formulering av oxikodonhydroklorid med omedelbar frisättning som indikeras för hantering av måttlig till svår smärta där användningen av ett opioidanalgetik är lämpligt.

Leave a comment