kr455.00

KÖP OXYCODONE 20MG AMNEAL ONLINE I SVERIGE

Oxycodon 20mg hydroklorid tabletter USP ® tabletter är en oral formulering av oxikodonhydroklorid med omedelbar frisättning som indikeras för hantering av måttlig till svår smärta där användningen av ett opioidanalgetik är lämpligt.


Description

KÖP OXYCODONE 20MG AMNEAL ONLINE I SVERIGE

Oxycodon 20mg Amneal och Hydrochloride Tablets, USP Online

Oxycodon 20 mg Amneal, ROXICODONE® (oxikodonhydroklorid tabletter USP) är ett opioidanalgetikum.

Varje tablett för oral administrering innehåller 5 mg, 15 mg eller 30 mg oxikodonhydroklorid USP.

Oxykodonhydroklorid är ett vitt, luktfritt kristallint pulver härrörande från opiumalkaloid, thebaine. Oxykodonhydroklorid löses upp i vatten (1 g i 6 till 7 ml) och anses vara lättlöslig i alkohol (oktanolvattenfördelningskoefficienten är 0,7).

Tabletter med 5 mg roxikodon (oxikodonhydroklorid) innehåller inaktiva ingredienser: mikrokristallin cellulosa och stearinsyra. 15 och 30 mg tabletterna innehåller följande inaktiva ingredienser: mikrokristallin cellulosa; natriumstärkelseglykolat; majsstärkelse; laktos; stearinsyra; D & C Yellow No. 10 (15 mg tablett); och FD & C Blue No. 2 (15 mg och 30 mg tabletter).

Tabletterna på 5 mg, 15 mg och 30 mg innehåller motsvarande 4,6 mg, 13,5 mg respektive 27,0 mg av den oxikodonfria basen.

INDIKATIONER OXYCODONE 20MG AMNEAL
ROXICODONE (oxikodonhydroklorid) ® -tabletter är en oral formulering av oxikodonhydroklorid med omedelbar frisättning som indikeras för hantering av måttlig till svår smärta där användningen av ett opioidanalgetik är lämpligt.

Leave a comment