kr455.00

KÖP OXYMORPHONE 40 MG ACTAVIS ONLINE I SVERIGE

Oxymorphone 40 mg Actavis används för att lindra måttlig till svår smärta. Det hör till en klass av droger som kallas opioida (narkotiska) analgetika. Det fungerar i hjärnan att förändra hur din kropp känner och reagerar på smärta.


Description

KÖP OXYMORPHONE 40 MG ACTAVIS ONLINE I SVERIGE

Köp Oxymorphone 40 mg Actavis Hydrochloride Extender-Release Tablets Online

Oxymorphone 40 mg Actavis Oxymorphone används för att lindra måttlig till svår smärta. Det hör till en klass av droger som kallas opioida (narkotiska) analgetika. Det fungerar i hjärnan att förändra hur din kropp känner och reagerar på smärta.

HUR DU ANVÄNDER OXYMORPHONE 40 MG ACTAVIS
Läs Läkemedelshandboken som din apotekare lämnar innan du börjar ta oxymorphone och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Ta denna medicin genom munnen utan mat (minst 1 timme före eller 2 timmar efter att ha ätit) enligt instruktioner från din läkare, vanligtvis var 4-6 timmar. Om du har illamående, fråga din läkare eller apotek om sätt att minska illamående (som att ligga i 1 till 2 timmar med så lite huvudrörelse som möjligt).

Doseringen är baserad på ditt medicinska tillstånd och respons på behandlingen. Öka inte din dos eller använd detta läkemedel oftare eller längre än förskrivet eftersom risken för biverkningar kan öka. Stopp läkemedlet ordentligt när det riktas.

Smärtstillande medel fungerar bäst om de används som de första tecknen på smärta uppstår. Om du väntar tills smärtan har förvärrats kan medicinen inte fungera lika bra.

Om du har pågående smärta (som till exempel på grund av cancer) kan din läkare rikta dig till att även ta långverkande opioidmedikamenter. I så fall kan detta läkemedel endast användas för plötslig (genombrott) smärta efter behov. Andra smärtstillande medel (som acetaminofen, ibuprofen) kan också ordineras. Be din läkare eller apotekspersonal om att använda oxymorfon säkert med andra droger.

Denna medicinering kan orsaka uttagsreaktioner, särskilt om den har använts regelbundet under lång tid eller i höga doser. I sådana fall kan abstinenssymptom (som rastlöshet, vattendroppar, rinnande näsa, illamående, svettning, muskelsmärta) inträffa om du plötsligt slutar använda detta läkemedel. För att förhindra återkallningsreaktioner kan din läkare gradvis minska din dos. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal för mer information och rapportera om eventuella uttagsreaktioner direkt.

 

Leave a comment