kr45.00

Category:

Description

Produktbeskrivning
KÖP OXYMORPHONE 40 MG ACTAVIS ONLINE I NORGE
Köp Oxymorphone 40 mg Actavis Hydrochloride Extender-Release tabletter online

Oxymorphone 40 mg Actavis Oxymorphone används för att lindra måttlig till svår smärta. Det tillhör en klass läkemedel som kallas opioid (narkotiska) smärtstillande medel. Det fungerar i hjärnan för att ändra hur din kropp känner och svarar på smärta.

HUR DU ANVÄNDER OXYMORPHONE 40 MG ACTAVIS
Läs apotekspaketet som din apotekare lämnar innan du börjar ta en oxymorfon och varje gång du får påfyllning. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor.

Ta detta läkemedel via munnen utan mat (minst 1 timme före eller 2 timmar efter att ha ätit) enligt instruktion av din läkare, vanligtvis 4-6 timmar. Om du har illamående, fråga din läkare eller apotekspersonal hur du kan minska illamående (som att stanna i 1 till 2 timmar med så lite huvudrörelse som möjligt).

Doseringen baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. Öka inte din dos eller använd detta läkemedel oftare eller längre än föreskrivet eftersom risken för biverkningar kan öka. Stoppa läkemedlet ordentligt när det riktas.

Smärtstillande medel fungerar bäst om de används som det första tecknet på smärta. Om du väntar tills smärtan har försämrats kanske medicinen inte fungerar lika bra.

Om du har pågående smärta (t.ex. på grund av cancer) kan din läkare också rikta in sig på långverkande opioidläkemedel. I detta fall kan detta läkemedel endast användas för plötslig genombrottssmärta vid behov. Andra smärtstillande medel (såsom acetaminophen, ibuprofen) kan också ordineras. Be din läkare eller apotekspersonal att använda oxymorfon säkert med andra läkemedel.

Detta läkemedel kan orsaka abstinensreaktioner, särskilt om det har använts regelbundet under lång tid eller i höga doser. I sådana fall kan abstinenssymtom (som rastlöshet, vattendroppar, rinnande näsa, illamående, svettning, muskelsmärta) uppstå om du plötsligt slutar att ta detta läkemedel. För att förhindra återkommande reaktioner kan din läkare gradvis minska din dos. Kontakta din läkare eller apotekspersonal för mer information och rapportera eventuella abstinensreaktioner direkt.

Leave a comment