KÖP PALLADONE 16 MG HYDROMORPHONE ONLINE I SVERIGE

Palladon 16 mg Hydromorfon förlängd frisättning Kapslar är ett mu-opioid som används för att hantera smärta hos patienter som är opioidtoleranta och som är tillräckligt stora för att kräva långvarig opioidbehandling dagligen och vilka alternativa behandlingsalternativ som är otillräckliga.


Description

KÖP PALLADONE 16 MG HYDROMORPHONE ONLINE I SVERIGE

Köp Palladon 16 mg hydromorfon HCl Extended-Release 60 Capsules Online IN SVERIGE

Palladon 16 mg hydromorfon HCl förlängd frisättning är en mu-opioid som används för att hantera smärta hos patienter med opioidtoleranta patienter som är tillräckligt stora för att kräva långvarig opioidbehandling dagligen och vilka alternativa behandlingsalternativ som är otillräckliga. Vanliga biverkningar av palladon inkluderar:

förstoppning
illamående
kräkningar
nervositet
yrsel
dåsighet
klåda
torr mun
svettas
svaghet
huvudvärk
infektion
lågt blodtryck
yrsel
aptitlöshet
humörförändringar och
tillfällig rodnad i ansiktet.

 

Leave a comment