kr450.00

KÖP PALLADONE 32 MG HYDROMORPHONE ONLINE I SVERIGE

Palladon 32 mg hydromorfon förlängd frisättning är en mu-opioid som används för att hantera smärta hos patienter med opioidtoleranta patienter som är tillräckligt stora för att kräva långvarig opioidbehandling dagligen och vilka alternativa behandlingsalternativ som är otillräckliga.


Description

KÖP PALLADONE 32 MG HYDROMORPHONE ONLINE I SVERIGE

Köp Palladon 32 mg Hydromorphone HCl Extended-Release 60 Capsules Online

Palladon 32 mg hydromorfon HCl förlängd frisättning är en mu-opioid som används för att hantera smärta hos patienter med opioidtoleranta patienter som är tillräckligt stora för att kräva långvarig opioidbehandling dagligen och vilka alternativa behandlingsalternativ som är otillräckliga. Vanliga biverkningar av palladon inkluderar:

förstoppning
illamående
kräkningar
nervositet
yrsel
dåsighet
klåda
torr mun
svettas
svaghet
huvudvärk
infektion
lågt blodtryck
yrsel
aptitlöshet
humörförändringar och
tillfällig rodnad i ansiktet.
Dos av palladon 32 mg hydromorfon HCl är individualiserad för varje patient, med hänsyn till patientens tidigare analgetiska behandlingserfarenhet och riskfaktorer för missbruk, missbruk och missbruk. Palladon kan interagera med alkohol, sedativa, hypnotika, lugnande medel, generella anestetika, fenotiaziner, andra opioider, pentazocin, nalbupin, butorfanol, buprenorfin, monoaminoxidashämmare (MAOI) och antikolinerger. Berätta för din läkare alla mediciner och tillägg du använder. Palladon rekommenderas inte för användning under graviditet. Det kan skada ett foster. Om det används under graviditeten kan det orsaka abstinenssymptom hos en nyfödd. Detta läkemedel passerar in i bröstmjölk och kan skada ett ammande barn. Amning rekommenderas inte när du tar Palladone. Uttagssymptom kan uppstå om du plötsligt slutar ta detta läkemedel.

Leave a comment