kr4.50

STILNOX TILL SALU

Varumärken: Stilnox
Generiskt namn: Zolpidem
Tillgänglig dosering: 10 mg

SKU: f38f7ac8ec36

Category:

Description

Köp Stilnox Online
Stilnox är en varumärkesform av Ambien som används för att inducera och upprätthålla sömn hos dem som lider av sömnlöshet. Denna medicinering hjälper till att inducera utjämningssignaler från hjärnan som hjälper människor att sova i genomsnitt cirka 8 timmar. Läkare kan förskriva Stilnox också för andra ändamål. Du ska inte köpa Stilnox online för långsiktiga ändamål. På samma sätt ska detta läkemedel inte användas mer än fyra veckor.

 

Dosering
Den maximala dosstyrkan för Stilnox är 10 mg. Dosstyrkan skiljer sig i större utsträckning hos män och kvinnor. Dessutom bör behandlingen påbörjas med den lägsta dosen. Försök aldrig att öka dosen av Stilnox utan att rådfråga din läkare. I vissa individer förvärrar konsumtionen av en dos på 10 mg blodtrycksnivån nästa dag morgon. Dessa personer måste vara extra försiktiga innan de köper detta läkemedel och konsumerar pillret.

 

försiktighetsåtgärder
Eftersom läkemedlet innehåller lugnande egenskaper, är det troligt att en person kan känna sig dåsig nästa dag morgon när han konsumerar pillret.

Försök aldrig att hänge dig åt några kritiska uppgifter som kräver intensiv mental koncentration och uppmärksamhet. Även tunga uppgifter som att använda maskiner och körning bör undvikas helt.
Ta särskilt inte detta läkemedel när du är på en flygresa, eftersom du kan vara vaken mycket innan effekterna kan upphöra
Bieffekter
bröstsmärta, snabb eller oregelbunden hjärtslag, känsla med andnöd;
dåsighet på dagtid, yrsel, svaghet, känsla av “drogad” eller lättare;
trött känsla, förlust av samordning

Leave a comment